Relatietip.nl
 

Leven met een drugsverslaafde.

 

Mijn partner is een drugsverslaafde en verslaafd aan drugs.

Relatietip.nl
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips voor je relatie lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Leven met een drugs verslaafde partner.
 
Relatietips Wanneer u geconfronteerd word, binnen uw relatie of gezin, met drugsverslaving door dat u het ziet (oogpupillen groter dan normaal) of merkt door dat u geld mist of andere problematiek. Is het verstandig om direct contact op te nemen met uw huisarts die u kunt helpen met het vinden van de juiste hulpverlenende instanties. Als eerste kunt u er zelf voor zorgen dat u nergens "los" geld laat slingeren. Wanneer het uw partner betreft, houd tevens alle passen waar geld mee opgenomen kan worden in eigen beheer op een veilige plek. Bespreek met uw bank dat alleen u gerechtigd bent voor geldopname. Wanneer uw relatie hierdoor behoorlijk aan het wankelen is, stel dan gezamenlijke therapie voor en voor de persoon die gebruiker is van de drugs, persoonlijke therapie.
 
Omgaan met drugsgebruik van een ander.
Bijna iedereen komt eens in zijn leven een keer met drugsgebruik in aanraking. Bijvoorbeeld
in je vriendenkring, op school, in het uitgaansleven of misschien wel bij je thuis. Het kan soms helpen om er met diegene over te praten. Vertel waarom jij er moeite mee hebt en wat de gevaren zijn voor die persoon. In veel gevallen werkt waarschuwen echter niet en praten met mensen, die echt afhankelijk zijn geworden van drugs, is al helemaal lastig. Je kunt altijd de hulp inroepen van een deskundige van een instelling voor verslavingszorg of van de GGD. Hij of zij kan adviseren of direct met de betreffende persoon in gesprek gaan.
 
Ervaringsverhaal:
Mieke, partner van een aan gokken en harddrugs verslaafde man.
Eindelijk iemand voor wie ze werkelijk belangrijk was. Mieke had al zoveel vrienden gehad. Altijd gingen ze weer weg bij haar. Zij kende genoeg stellen die samen gelukkig waren, nu zou zij dat eindelijk ook hebben. Ze werd al weer wat jaartjes ouder en prees zichzelf gelukkig dat ze nu een dergelijk leuke jonge vriend had, Carlo. Deze jongen had wel de nodige problemen, maar ja, Mieke zou hem wel helpen. Met haar steun zou het allemaal wel goed komen. Dus deed Mieke alles voor hem. Hielp hem waar dat kon, regelde van alles voor hem, betaalde van alles voor hem, had eindeloos 'goede gesprekken' met Carlo. Tot zij de uitputting nabij was. Jawel, er werd ook wel eens gevochten in huis, daar dacht zij maar liever niet aan. Tot ze weer eens een blauw oog had en een goede vriend haar wees op de mogelijkheid om hulp te zoeken. Zo ging Mieke dus hulp zoeken. Vol schaamte over haar situatie. Zij verwachtte er eigenlijk niet zo veel van, deed het meer om die vriend gerust te stellen. Waarom zou het ergens anders wel kunnen wat haar tot nu toe zelf niet gelukt was? En inderdaad, één van de eerste dingen die zij te horen kreeg was dat men op De Regenboog ook niet konden zorgen dat Carlo nu eindelijk eens ging afkicken van zijn gok- en drugsverslaving. Dat kon alleen maar als Carlo daar zelf aan toe was, en dat bleek bepaald niet uit zijn gedrag, ondanks al zijn mooie woorden.
 
Wat wel kon, was met Mieke meedenken en haar zodoende helpen om zijn geluk in eigen hand te nemen en niet afhankelijk te maken van Carlo. Al pratend begon het heel langzaam tot Mieke door te dringen dat hij iets wilde wat helemaal niet kon. Namelijk het leven voor Carlo leven, Carlo's kar trekken. Geleidelijk aan won zij ook aan zelfvertrouwen, dat zij ook haar eigen kar kon trekken, en wel terdege een goede gelijkwaardige liefdesrelatie kon hebben. Dat ook zij haar eigen zelfrespect kon hebben. Zij begon Carlo ook meer als volwassene te behandelen, meer aan te spreken op zijn eigen verantwoordelijkheden. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar bracht wel veel meer voldoening..
 
Gevolgen van genotsmiddelen gebruik in het gezin en op de partner:
Teveel alcohol of drugs gebruiken kan een hoop ellende veroorzaken. In Nederland drinkt ruim 85% van de bevolking van 16 jaar en ouder alcohol. Hier zitten gezelligheidsdrinkers bij, mensen die matig gebruiken, mensen die regelmatig veel drinken of drugs gebruiken en mensen die van het middel afhankelijk zijn geworden. Relatietips
 
Niet iedereen die begint te drinken of met drugs experimenteert, krijgt ook problemen. De meeste mensen weten maat te houden, leren hun grenzen kennen. Met een aantal mensen gaat het mis. Zij drinken zoveel, of gebruiken zoveel, dat ze daardoor problemen krijgen. Dit kunnen lichamelijke problemen zijn, relatieproblemen, problemen in het gezin of op het werk, maar ook financiële problemen. In Nederland zijn naar schatting 600.000 mensen die
problemen met alcohol hebben. Hiervan is de helft verslaafd, ze drinken meer dan 12 glazen alcohol per dag. Deze cijfers maken duidelijk dat niet alleen degene die drinkt, maar ook de mensen in de directe omgeving problemen hebben door het gebruik. Want als iemand agressief wordt, zijn gezin verwaarloosd, zijn baan verliest of een verkeersongeluk veroorzaakt, worden partners, kinderen, vrienden en collega's en anderen ook de dupe.
 
Omgaan met iemand of een partner met een drugs verslavingsprobleem.
Relatietips Dit is niet zo eenvoudig. Zeker niet als de gebruiker zelf vindt dat er niets aan de hand is. Dat kan de relatie tussen partners, familieleden of vrienden behoorlijk verzieken. Zij zien vaak veel eerder dat het de verkeerde kant op gaat. Waarschuwen en praten helpt niet, het loopt vaak uit op welles nietes gesprekken en ruzies. Een relatie kan dan aardig beschadigd worden. Je schaamt je als partner, voelt je onzeker en soms ook schuldig. Je denkt dat het misschien wel aan jou ligt dat je partner zoveel drinkt. Je probeert er zo lang moegelijk voor te zorgen dat anderen niets te weten komen. Vrienden komen op den duur niet meer en je durft ze ook niet thuis uit te nodigen. Samen dingen ondernemen loopt meestal op ruzie uit. Je wordt steeds onzekerder, wanhopiger en eenzamer. Kinderen van verslaafde ouders doorlopen vaak hetzelfde proces, ze voelen zich schuldig, onzeker, onbegrepen en eenzaam.
Partners hebben soms het gevoel in een doolhof te zijn belandt, het gevoel dat ze vastzitten in een kringetje. Dan is het misschien tijd om een andere manier te vinden om, om te gaan met de problemen. Je moet het niet forceren maar:
 
 • Ga niet op de loop voor alcohol, drugs of medicijnverslaving.
  Stel uzelf op de hoogte van de feiten. Lees er zoveel mogelijk over en praat erover met deskundigen. De partner moet erkennen dat de problemen die ze heeft voortkomen uit het feit dat haar partner verslaafd is. Zolang de partner niet inziet dat het middelengebruik het probleem is, verandert er niets.
 • Geef degene die de middelen gebruikt niet de schuld van zijn toestand.
  Concentreert u op uzelf en zorg dat u zelf op de been blijft. De verslaafde wijzen op het feit dat hij schuld heeft aan alle problemen heeft geen zin. De verslaafde staat zelf, zolang hij zich niet onder behandeling stelt, machteloos ten aanzien van zijn verslaving. Het is ook niet de bedoeling dat de partner zichzelf de schuld gaat geven van het middelen misbruik van de ander. Het is van belang dat de partner goed stilstaat bij hoe ze zich voelt.
 • Stop met pogingen de verslaafde zijn alcohol of drugsgebruik in de hand te laten houden.
  Iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs, drinkt en of gebruikt alcohol. Of de partner dit nu verbiedt, bijvoorbeeld flessen leeg gooit of zijn of haar spullen en zakken nakijkt, maakt niet uit, de gebruiker zal toch weer een manier zoeken om toch aan alcohol of drugs, te komen. Meestal is hij of zij er al op voorbereidt. En heeft hij of zij nog wat bergplaatsen achter de hand. In het ergste geval vindt de drinker of drugsgebruiker, in de acties van zijn partner juist weer een nieuwe aanleiding om te drinken of drugs te gebruiken. Hetzelfde geldt voor medicijnen.
 • Houd op hem/haar uit de moeilijkheden te verlossen.
  De gebruiker is verantwoordelijk, u niet. Het is jammer genoeg vaak zo dat iemand zich pas realiseert dat hij/zij een serieus verslavingsprobleem heeft als hij/zij veel verloren heeft, bijvoorbeeld een partner, baan of rijbewijs. Juist door deze signalen uit de realiteit beseft de verslaafde soms dat wat hij/zij doet niet kan. Als de partner moeilijkheden voor de verslaafde blijft oplossen, bereiken deze signalen uit de realiteit hem/haar niet.
 • De redenen voor zijn/haar verslaving zijn voor u niet belangrijk.
  Ga zelf weer gewoon leven. Redenen waarom iemand zou moeten gebruiken zijn er niet. De verslaafde zal voor zijn gebruik alleen excuses aan kunnen voeren. Daarin zal de verslaafde zeker proberen zijn/haar partner te betrekken om zo te proberen haar/zijn in zijn macht te houden. Als de verslaafde zijn/haar partner in de macht heeft, heeft dat als gevolg dat de partner in zijn/haar schaduw gaat leven. Zij/hij schikt zich en zal meer en meer geïsoleerd raken. De bedoeling is dat de partner die afhankelijkheid doorbreekt. Dit kan men bereiken door bijvoorbeeld oude vriendschappen weer op te nemen, aandacht te besteden aan hobby's, sociaal weer actiever te worden. De partner gaat weer een gewoon, gezond leven leiden waardoor de verslaafde minder macht over haar/hem krijgt.
 • Maak uzelf geloofwaardig, uit geen loze dreigementen.
  Zeg eerlijk wat u vindt, en doe wat u zegt. Als u consequenties trekt uit het gedrag van uw partner, houd u dan daaraan ook vast. Weer overstag gaan bevestigt het beeld dat de verslaafde zijn/haar gedrag niet hoeft te veranderen.
 • Laat uzelf of uw kinderen niet mishandelen.
  Bescherm uzelf tegen lichamelijk geweld. Een verslavingsprobleem geeft nooit het recht om geweld tegen de partner of de kinderen te gebruiken. Wacht niet af of het over gaat maar onderneem actie. Bel de politie en zoek bescherming. Houdt de veiligheid van u en uw kinderen goed in de gaten, ook verbaal geweld en krenkingen geven uw kinderen en u een gevoel van onveiligheid, dit kan hen en u schaden in de ontwikkeling van uw kinderen maar ook van u zelf.
 • U bent uw eigen baas.
  Houd op naar de pijpen van uw partner te dansen. Doe wat u zelf denkt wat goed is. Richt u op uw eigen leven, onttrek u aan de macht van de verslaafde partner. Dan bent u echt veranderd, en dit vergroot de kans dat ook uw partner zich realiseert dat hij veranderingen in zijn eigen leven moet gaan aanbrengen.
 
Uw partner verslaafd?
Uw partner is aan drugs verslaafd. En dit levert problemen op in jullie relatie. U bent geneigd uzelf aan te passen en u voelt zich daar niet goed bij. Uw partner wil misschien geen hulp zoeken maar u wilt uit de vicieuze cirkel. Het kan ook zijn dat u de relatie al verbroken heeft, maar dat het verleden aan u blijft knagen. Als bovenstaande zo is dan kunt u ook hulp voor uzelf gaan zoeken, om te leren om op eigenkracht weer verder te gaan.
 
Links naar nuttige websites:
 
Informatie drugsgebruik.
Jellinek.
Startpagina drugs.
Startpagina verslaving.
 
Terug naar het overzicht relatietips >>>
 
 
 
| Gedichten |  Disclaimer |  Horoscoop |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Error Error Error Relatie tips - Leven met een drugsverslaafde