Relatietip.nl
 

Gek van jaloerse partner.

 

Je wordt gek van jouw jaloerse partner. Kijk hier voor hulp bij jaloersheid.

Relatietip.nl
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips voor je relatie lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Mijn partner is, of jij bent jaloers.
 
Geef toe, dat u jaloers bent. Relatietips
Veel jaloerse mensen schamen zich voor hun jaloezie. Ze proberen deze te verdringen of te ontkennen. Dat leidt gewoonlijk niet tot een verbetering. Zo'n verbetering begint pas, als u uw jaloezie onder ogen durft te zien.
 
Accepteer normale jaloezie.
Een zekere mate van jaloezie is onvermijdelijk in de meeste liefdesrelaties. Liefde en jaloezie gaan nu eenmaal meestal samen, als twee zijden van een medaille. Als u geen enkele jaloezie wilt toestaan, kunt u zich beter niet in een liefdesavontuur storten.
 
Stop het controleergedrag.
Hoewel u geen directe controle over uw jaloeziegevoelens hebt, kunt u wel steeds beslissen wat u met deze gevoelens doet. Geef er niet aan toe. Ga uw partner niet controleren en onderwerp hem/haar niet aan een kruisverhoor. Uw partner heeft recht op een eigen leven.
 
Maak van een liefdesrelatie geen vechtrelatie. Ga niet strijden om de liefde van uw partner. Strategieën als 'Oog om oog en tand om tand' leveren in de liefde uitsluitend verliezers op. Een echtrelatie is geen vechtrelatie!
 
Relatietips Voorkom emotionele afhankelijkheid.
Beperk uw sociale leven niet tot uw liefdesrelatie. Daarmee maakt u uzelf veel te afhankelijk van uw partner. Zorg voor voldoende andere sociale contacten en bezigheden.
Werk aan zelfvertrouwen.
Laat uw eigenwaarde niet afhangen van de liefde van uw partner. Overdreven jaloezie komt, zoals we zien, vaak voort uit een gebrek aan zelf vertrouwen.
Omgekeerd leidt positief zelfvertrouwen vaak tot vermindering van jaloezie. Dus leer eerst jezelf lief te hebben. Hierdoor zal ook je zelfvertrouwen beter worden waardoor jaloezie afneemt.
 
Ga in psychotherapie.
Als u ook met deze tips geen vooruitgang boekt, neem dan contact op met een psychotherapeut. Zorg er dan wel voor, dat er in de therapie aandacht wordt besteed aan het thema jaloezie. Ga hiernaast ook in je verleden graven. Wanneer je veel en vaak jaloers bent heeft dat ergens in je verleden een bodem gemaakt. Vanuit die bodem is de jaloezie opgebouwd en uitgebreid. Vind die oorzaak en ga er aan werken. Een goede ondersteuning is het maken van een "Levensloop". Via onze online hulp op deze website kunt u om uitleg vragen.
 
Hoe geeft u nu voeding aan de jaloezie van uw partner? Het is mogelijk, dat u een bijdrage levert aan de instandhouding van de jaloezie bij uw partner. In de praktijk komen we vooral de volgende twee manieren tegen:
 
1. Actief jaloezie stimuleren.
Allereerst kunt u actief jaloezie stimuleren, door er bewust aanleiding voor te geven. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door buitenechtelijke relaties aan te gaan, of door opmerkingen in die richting te maken. Het stimuleren van jaloezie kan verschillende redenen hebben. Het kan een kick geven, de kick van: "Ik heb jou stevig te pakken, maatje". Er kunnen ook andere motieven spelen. U kunt daarmee bijvoorbeeld uittesten of uw partner nog om u geeft. Hier maakt u tevens gebruik van emotionele chantage. Het bewust oproepen van jaloezie heeft vaak als functie de eigen onzekerheden op te heffen. Het zal echter duidelijk zijn, dat u daarmee zelf een aandeel heeft in de jaloerse relatie.
 
2. Jaloezie dwangmatig voorkomen
Ook het tegenovergestelde gedrag kan aan de instandhouding van jaloezie bijdragen. U doet alles om jaloeziegevoelens te voorkomen. U bent overdreven angstig om aanleiding te geven voor jaloezie, en doet steeds uw best om uitbarstingen van jaloezie te voor komen. Alles wat ook maar een beetje aanleiding kan geven tot jaloezie, probeert u angstvallig te vermijden. Ofschoon u op die manier uw partner wilt geruststellen, wordt deze daardoor meestal juist achterdochtiger. Normale situaties krijgen namelijk een abnormale betekenis. Uw partner zal niet leren om een normale hoeveelheid jaloezie te tolereren.
 
Hoe kunt u emotioneel weerbaar zijn tegen uw jaloerse partner? Relatietips
Het is moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. Maar met behulp van de volgende tips kunt u misschien voorkomen, dat u het slachtoffer wordt van uw jaloerse partner.
Geef niet teveel aanleiding tot jaloeziegevoelens.
U kunt natuurlijk proberen om jaloezie te voorkomen. Ga uw partner niet uittesten of op de proef stellen. Op deze wijze draagt u bij aan een spelletje, waarbij alle partijen verliezen.
 
Je kunt natuurlijk proberen om jaloezie te voorkomen. Ga uw partner niet uittesten of op de proef stellen. Op deze wijze draagt u bij aan een spelletje, waarbij alle partijen verliezen.
 
Neem geen verantwoordelijkheid voor de jaloezie gevoelens van uw partner. Ze zeggen namelijk meer over uw partner, dan over u. Als uw partner overdreven jaloers is, dan is dat niet uw probleem. Voelt u er daarom niet schuldig onder. Maar ga wel hulp voor de partner zoeken doormiddel van therapie.
 
Maak er geen ramp van.
Ga niet over tot zelfmedelijden. Probeer te leven met een partner die kennelijk in dit opzicht onvolmaakt is. Wordt de situatie echt onhoudbaar, dan kunt u misschien beter het samenlevingscontract verbreken.
 
Beantwoord niet eindeloos elke ondervraging van uw jaloerse partner Daarmee beloont u enkel zijn of haar vraaggedrag. Stel voor uzelf vast, hoever u wilt gaan met antwoord te geven. Is de grens van het redelijke bereikt, stop dan.
 
Wees assertief.
Maak uw partner duidelijk, dat jaloezie zijn of haar probleem is en dat uw partner er beter iets tegen kan doen. Wijs op de mogelijkheid om ervoor in therapie te gaan.
 
Bescherm uzelf tegen lichamelijk geweld.
 
Wees redelijk.
Niet elk verzoek van uw jaloerse partner is onredelijk. Maar dat is afhankelijk van persoonlijke beoordeling.
 
Terug naar het overzicht relatietips >>>
 
 
 
| Gedichten |  Disclaimer |  Horoscoop |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Error Error Error Relatie tips - Gek van jaloerse partner