Relatietip.nl
 

FinanciŽle problemen door geldzorgen.

 

Door zorgen over geld komt de relatie en het gezin onder spanningen te staan.

Relatietip.nl
 

Discreet, veilig en betrouwbaar.

Wanneer het jou uitkomt.

 
Start lijn Onze hulpverleners lijn Wie zijn wij lijn Inloopspreekuren lijn Tips voor je relatie lijn Klik voor hulp
 
 
  navigatie Aanmelden hulpverleners
 
navigatie Aanmelden vrijwilligers
 
navigatie Ervaringsverhalen
 
navigatie Online groepssessies
 
navigatie Blog
 
navigatie Nieuws
 
navigatie Klachten
 
Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook.
 
Klik voor hulp.
 
 
Problemen door zorgen over geld en financiŽn.
 
Relatietips Twee uitgaven patronen op één kussen...
Waar laat jij onze centen toch? roept de ene partner naar de ander, terwijl hij/zij met verbijstering naar het banksaldo staart, voer je ze aan de konijnen? Zeg, weet jij wel hoe duur alles is? En al helemaal sinds de euro! Ik heb geen gat in mijn hand hoor, als je dat soms denkt, zegt de ander woedend. Geld is noodzakelijk spul, maar kan ook een onuitputtelijke bron van spanning en ergernis zijn. Het staat zelfs in de top vijf van ruzie onderwerpen en passiekillers.
 
Tja, het valt niet mee om je huwelijk leuk te houden of te redden als jouw bestedingspatroon haaks staat op die van je partner. Al ben je stapeldol op elkaar, uiteindelijk word je stapeldol van elkaar en krijg je ruzie. Zeker als de economische speelruimte beperkt is. Terwijl juist op
tijd praten over geld en de besteding ervan juist de beste manier is om ruzie te voorkomen. Want als je dingen laat sudderen, kun je ineens voor een voldongen feit komen te staan. Een torenhoge schuld bijvoorbeeld.
 
Gevoelig - Waarom liggen die centjes nou toch zo gevoelig? Allereerst gaat het natuurlijk om een schaars product. Alles wat schaars is, moet met beleid verdeeld worden, en dat kan tot gevechten leiden. Verschillen in behoeften en wensen leiden in ieder geval vaak tot onenigheid.
 
Macht en onafhankelijkheid - Daarnaast heeft geld te maken met status en macht. Als je voldoende geld hebt, voel je, je onafhankelijk, je kunt kopen wat je wilt, je bťnt iemand. Ruzies over geld kunnen dus ten diepste ruzies over macht en onafhankelijkheid zijn. Via het geld wordt een dieper liggend conflict uitgevochten.
 
Angst - Angst voor honger of andere tekorten kan eveneens een reden zijn waarom geldzaken binnen een relatie een beladen onderwerp is. Veel mensen die gebrek leden, ontwikkelen als gevolg daarvan een superzuinige houding. Heb je een geldverspiller als man of vrouw, dan kan dat die dieper liggende angsten naar boven brengen.
 
Geld als troost is er nog zo eentje. Onze hele maatschappij is gericht op geld. De media schreeuwen ons toe dat materiële welvaart een belangrijke voorwaarde is om gelukkig te zijn. Je ziet jonge, vrolijke mensen die alles hebben wat hun hartje begeert. Logisch dus dat je, als je, je niet zo vrolijk voelt, de neiging krijgt om iets te kopen om jezelf op te peppen. Daarnaast hangt je prestige voor een deel af van wat je hebt. Vergeleken bij vroeger is dat wat uit de hand gelopen. Laten zien wat je hebt is voor mensen die te weinig geld hebben vaak nog belangrijker dan voor mensen die meer dan genoeg hebben. Relatietips
 
Men schaamt zich vaak als men weinig te besteden heeft. Als je rijker bent heb je de keuze om bepaalde dingen wel of niet te doen, bijvoorbeeld die auto niet te kopen. Als je arm bent, heb je geen keuze. En tja, hoeveel geld is genoeg? De een komt van een bijstandsuitkering goed rond. Een ander in verder dezelfde situatie heeft aan modaal te weinig. Toch zul je zelf moeten leren om genoegen te moeten nemen met wat je hebt en daar dan ook zeker van genieten. Realiseer je eens dat er altijd anderen zijn die het nog veel slechter hebben dan jij.
 
Relatietips FinanciŽle vrouwenmishandeling.
 
Er is een verborgen probleem in de maatschappij die men financiŽle vrouwenmishandeling noemt. Dit zijn vrouwen die per week te weinig geld krijgen om rond te komen en vervolgens gestraft worden door hun man als het geld op is. Of die zo compleet afhankelijk zijn van hun man dat ze moeten smeken om geld voor kleding of andere noodzakelijke dingen. Op die manier laten mannen - en misschien soms ook vrouwen - zien dat zij de macht in huis hebben." Mocht u zichzelf herkennen in deze tekst, adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts, maatschappelijk werk of een andere hulpverlenende instantie die u kunnen helpen met veranderen van de situatie waarin u zich bevindt.
 
Gezinsdal.
Geldruzies zijn niet zelden het gevolg van veranderende situaties. Zo kunnen man en vrouw soms financieel gezien uitstekend met elkaar door één deur, tot... er kindertjes komen.
 
Wij noemen dat het gezinsdal, een belangrijke stressveroorzaker. Dat dal is een valkuil voor tweeverdieners (met een hoge hypotheek en dure levensstijl). Als zij kinderen krijgen, gaat vaak één van beiden minder werken, terwijl de hoge vaste lasten blijven. Het blijkt moeilijk de levensstandaard bij te stellen. Als je niet meer alles kunt kopen wat je wilt, kunnen er conflicten ontstaan. U zult dan ook iedere keer bij verandering binnen uw gezinssituatie, opnieuw moeten budgetteren.
 
Geldproblemen bespreken - Hoe voorkom je als jong stel dat je slaags raakt op financieel gebied? Allereerst is het belangrijk dat je de verschillende manieren waarop je met geld omgaat van elkaar accepteert en erover communiceert. Een goede communicatie krijg je door goed naar elkaar te luisteren. Leef je in, let niet alleen goed op wŠt de ander zegt, maar probeer vooral ook de bedoeling die achter een bepaalde wens of gedachte zit, te begrijpen. Probeer verwijten - die vaak uitmonden in ruzie - om te zetten in wensen. Spreek ook tijdstippen af waarop je moeilijke dingen rustig kunt bespreken, zodat je niet de hele dag door onenigheid over geld hebt. Op deze rustige momenten kun je met elkaar afspraken gaan maken.
 
Gebruik elkaars talenten - Stel afspraken bij, als iets niet lukt of er een verkeerde inschatting gemaakt is. Begin met de grote lijnen: wie doet wat op financieel gebied? Maak daarbij gebruik van elkaars talenten: de een is bijvoorbeeld zakelijker dan de ander. Stel vast hoeveel inkomsten je hebt, welke vaste lasten er zijn en hoeveel je wilt sparen en reserveren voor grote uitgaven. Spreek vervolgens af hoeveel geld je aan bijvoorbeeld huishouden, kleding, zakgeld, ontspanning en dergelijke wilt besteden. Ook hier blijkt weer: het feit dat je verschild is niet zo erg, de vraag is hoe je ermee omgaat.
 
Hulp bij financiële problemen - Financiële problemen zijn meestal niet op zichzelf staand. Ze zijn vaak verweven met andere problemen. Dit kluwen moet dan worden ontward. In grote lijnen kan gezegd worden dat als cliënten naar een intakegesprek gaan, er gekeken wordt hoe de problemen zijn ontstaan en hoe er tegenaan wordt keken. Wat is er al gedaan om het uit de wereld te helpen, en wat is de hulpvraag? Welke patronen zijn er die het probleem in stand houden? Zijn mensen bereid tot verandering? Want soms bieden patronen, hoe vervelend ook en hoeveel ruzie ze ook opleveren, een vorm van vastigheid. Veranderen is een risico, een avontuur. Je weet niet wat je onderweg tegenkomt.
 
Schulden - Zijn er schulden ontstaan, dan bestaat daarvoor praktische hulp. Na een inventarisatie van schulden en vaste lasten kunnen er afspraken gemaakt worden over betaling, bijvoorbeeld met het energiebedrijf, de woningbouwvereniging en dergelijke. En afspraken met de vaste banken dat mensen maximaal een bepaald bedrag per week van hun rekening mogen halen. Het is goed als mensen zelf meedenken over oplossingen. Dat werkt erg motiverend. Voor de sanering van erg ingrijpende schulden kun je de Volkskredietbank inschakelen. En een uiterste stap is bewindvoering.
 
Passie Killer. Relatietips
Wanneer de financiële problemen zich voortslepen merkt men gaandeweg dat de relatie daar ook heel duidelijk onderleid. Alle aandacht van beide partners is maar op 1 ding gericht namelijk het hoofd boven water houden. Men staat er mee op en gaat er mee naar bed. De aandacht voor elkaar verslapt enorm en is zelfs op bepaalde momenten in zijn geheel verdwenen. Er zijn zeker momenten dat een ieder voor zichzelf dat realiseert, maar vertaalt dat meestal in:
 
 • Er is geen diepgang meer.
 • We communiceren niet meer.
 • De spanning is weg.
 • We leven langs elkaar heen.
 • Ik mis iets.
 • Er is geen passie meer.
 
Bovenstaande punten hebben maar 1 oorzaak en dat zijn uw financiële problemen. Door dat u hier op zo gefocust bent, bent u eigenlijk u zelf en u partner en dus ook het onderhoud van uw relatie totaal vergeten. Op een moment dat u enorm verlangt naar warmte en ondersteuning komen de bovenstaande punten naar boven. En zou u die op dat moment willen krijgen en ontvangen van uw partner. Er om vragen durft u niet. U hebt daar zelfs gegronde verontschuldigingen voor klaar liggen namelijk:
 
 • Mijn partner heeft daar vast nu geen zit in.
 • Mijn partner heeft al zoveel aan zijn/haar hoofd.
 • Ik zal mijn partner daar nu maar niet mee lastig vallen.
 • Ik durf eigenlijk niet meer.
 • Ik wil niet gekwetst worden, wil geen "nee" horen.
 • Laat maar.
Zeker tijdens financiële en andere problemen op wat voor manier dan ook binnen een relatie is het onderhoud van uw relatie heel belangrijk. Misschien wel nog veel belangrijker als dan wanneer alles zonder problemen lijkt te verlopen. Blijven communiceren is enorm belangrijk. Meld dat u vandaag een zware dag hebt gehad en dat u in een dip zit, maar dat jullie er samen voor gaan zorgen erboven op zullen komen. En verlies elkaar vooral niet uit het oog.
 
Mocht toch bij u het gevoel aanwezig zijn dat u uw relatie weg voelt glippen maar u hebt er moeite mee om een daadwerkelijke confrontatie aan te gaan om het tij binnen uw relatie te keren, pak dan eens pen en papier. Schrijf uw gevoelens, verdriet, woede, angsten, wensen op papier en wanneer het geschrevene duidelijk is en begrijpbaar, laat het uw partner lezen en bespreek datgene wat op papier staat. U zult ontdekken dat uw partner ook met deze gevoelens rond loopt en heel graag hier over wilt praten. En dat "laat maar" uit den boze is.
 
Relatietherapie naar aanleiding van financiële problemen.
Relatietherapie. - Geld is niet het hoofdprobleem waarmee mensen bij relatietip.nl komen, maar vaak wel een onderdeel van de problematiek. Veel mensen denken in hun verkeringstijd: we denken nu verschillend, maar als we getrouwd zijn, zal dat wel beter gaan. Men praat vaak niet over de verschillen uit angst elkaar te verliezen. Maar later komen de dingen waar je overheen gestapt bent of die je ingeslikt hebt, er alsnog uit.
 
Relatietips Financiële eenheid is er niet zomaar, net als op andere gebieden moet je ook daarin als echtpaar naar elkaar toe groeien. Daarom is het, al aan het begin van je relatie, erg belangrijk om dingen door te spreken. Hoe denk je over de kerk, ontspanning, vakanties, seks en geld?
 
Hoe gaat relatie therapie in grote lijnen in haar werk?
Als mensen met problemen op financieel vlak naar een relatie therapeut gaan, kijkt
men eerst hoe de partners met elkaar over dat probleem praten.
 
Aan non-verbale signalen, zoals wegkijken, nee knikken terwijl men 'ja' zegt, je lichaam wegdraaien, zie je hoe diep het conflict zit en hoe erg beide partners het vinden. En als de discussie heftig wordt en de verwijten over tafel vliegen, is dat natuurlijk wel héél duidelijk. Nu is het mogelijk om via deze website over dit soort problemen te praten via onze online hulp pagina. En je zou dan denken dat het eenvoudig is om verstoppertje te spelen. Maar laten we nou eerlijk zijn. De enige die u voor de gek houdt bent u zelf.
 
Financieel verleden
Het is hier naast heel belangrijk om eens naar uw financiële verleden te kijken en daar over te praten. Hoe werd er vroeger thuis met geld omgegaan? Spaarde men of gaf men juist eenvoudig uit? Werd er open over gesproken of niet? Welke rol speelde geld in de opvoeding, hoe leerden kinderen ermee omgaan? Hoe was de zakgeldbesteding? Of werd geld ook als pressiemiddel tegen elkaar en de kinderen gebruikt?
 
Het spreekt vanzelf dat spreken over de familie niet altijd eenvoudig is, het voelt als uit de school klappen. Toch is het nodig om tot inzicht te komen in je eigen gedrag. Voor de een kan het vanzelfsprekend zijn dat er eerst gespaard wordt voordat je een grote aanschaf doet, je weet niet beter. Voor de ander hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat je, jezelf juist afzet tegen de manier waarop je ouders met geld omgingen en dat je zegt: nu ga ik het anders doen! Het is belangrijk dat partners dat van elkaar weten en dat men leert elkaar te respecteren in wat ieder persoonlijk daarin heeft meegekregen. Op deze manier kunnen beiden met de nieuw verworven inzichten nieuwe eigen keuzes maken in het omgaan met de financiën. Dit werkt positief door in de onderlinge relatie en ook in de opvoeding naar de kinderen.
 
Terug naar het overzicht relatietips >>>
 
 
 
| Gedichten |  Disclaimer |  Horoscoop |  Contact |  Weblog |  Links |
 
© Error Error Error Relatie tips - Problemen door geldzorgen en financiŽle problemen